Formand - Leif Schmidt - tlf: 2512 4603   - Øvelokale: Danmarksgade 16 - 6500 Vojens - Spar Nord, Haderslev 9892 3061427227 - CVR 31504333 Mail: info@vojensbrassband.dk
 
Forsiden
Kalender
Bestil os
Medlemmer
Om os
Ordbog
Sponsorer
Internt
Nedenfor følger en række hyppigst forekommende italienske og franske musikudtryk m. m.

A
A bene placito - (It.) Efter forgodtbefindende; Sædvanligtvis noget langsommere.
A cappella - (It.) I kapelstil. Flerstemmig korsang uden instrumentel ledsagelse.
A capriccio - Lunefuldt; let og spøgende.
A deux mains - Betegner, at der skal spilles tohændigt.
A tempo - Stykkets oprindelige hovedtempo genoptages; tilbagevenden til tidligere tempo. Bruges efter et stykke, der er rubato.
Abbandonatamente - (It.) Henført, inderligt. Med passioneret hengivenhed.
Abbassamento - nedadgående taktslag; nederste hånd ved krydsning af hænderne i klaverspil
Accelerando (accel.) - (It.) Tiltagende i hurtighed, ilende; stadigt hurtigere.
Ad libitum (ad lib.) - Efter behag / gentages frit.
Adagietto - Temmelig langsomt.
Adagio - (It.) Langsomt.
Adirato - (It.) Heftigt.
Affettuoso - Med lidenskabeligt udtryk.
Affrettando - (It.) Hastigt.
Agevole - (It.) Let. Med lethed i fremførelsen.
Agitato - Uroligt; heftigt; bevæget.
Al - Til.
Al segno - Til tegnet. Stykket gentages, indtil man når et særlig fremhævet tegn.
All ottava - Noderne spilles en oktav højere eller dybere end noteret, alt efter som betegnelsen står over eller under vedkommende nodesystem.
Alla marcia - March-agtigt; I March-takt.
Allargando - Mere bredt.
Allegretto - Mindre hurtigt end Allegro.
Allegro moderato - (It.) Jævnt hurtigt.
Allegro - Hurtigt.
Allentando - aftagende i hurtighed
Amabile - (It.) Elskværdigt; kærligt; blidt.
Amore (con a.) - Med Hengivelse; med ømhed.
Amoroso - (It.) Hjerteligt, følt, inderligt.
Andante - (It.) Tempo imellem adagio og allegro (gående; jævnt).
Andantino - (It.)Lidt hurtigere end andante, men langsommere end Allegretto.
Animato - Med sjæl; med følelse, (besjælet; bevæget).
Animoso - (It.) Fyrigt. Modigt.
Appassionato - (It.) Lidenskabeligt.
Arioso - Syngende.
Ardente - Brændende, fyrigt.
Arpeggio (arp.) - Brudt tonerække, efterlignende greb i harpen.
Assai - Meget.
Assaï - Meget; forstærket tempo.
Assoluto - Ubunden; frit.
Attacca - Videre uden afbrydelse eller pause.B
Ballade - I klavermusikken en komposition af eventyrlig, romantisk karakter.
Barcarole - Gondolsang. (en arbejdssang)
Bene - Godt.
Berceuse - Vuggesang eller komposition af lignende karakter.
Bis - Gentages, så der spilles to gange i alt.
Brillante - Glimrende.
Brio (con b.) - Med liv; livligt.C
Cadence - March-hastighed, toneslutning.
Calando - Aftagende i styrke og tempo.
Calmato - Roligt.
Calore (con c.) - Med varmt udtryk.
Cantabile, Cantando - Syngende; sangbart.
Cantilene - Lille, melodiøst musikstykke, der fordrer udpræget cantabilt foredrag.
Cappriccioso - Lunefuldt.
Coda - Selvstændig afslutning af en sats.
Coll arco - Med buen.
Col legno - Med bagsiden af buen.
Con brio - Ildfuldt, livligt.
Con calore - Med varme.
Con mano destra - Med højre hånd.
Con mano sinistra - Med venstre hånd.
Come - Ligesom.
Commodo, Comodamente - Bekvem; magelig.
Con - Med.
Corda - Streng (på instrument). Una corda betyder, at piano-pedalen bringes i anvendelse.
Crescendo (cresc.) - Tiltagende i styrke; med stigende styrke.D
Da - Fra.
Da capo (D. C.) - Stykket gentages forfra.
Dal segno - Gentages fra tegnet. Som tegn bruges ofte phi eller et dekoreret X over nodesystemet.
Decrescendo (decresc.) - Aftagende i styrke.
Delicato - Smagfuldt; blidt.
Diminuendo (dim.) = Decrescendo, aftagende i styrke.
Divertimento; Divertissement (fransk), Potpourri - Underholdende sammenarbejdelse af lettere musik.
Dolce - Blødt; blidt.
Dolcissime - Så blidt som muligt.
Dolore (con d.) - Med smerte; smertefuldt; bedrøvet.l.E
Entr'acte (fransk) - Mellemakts-musik.
Eroico - Heltemæssigt; heroisk.
Espressivo (con espressione) - Udtryksfuldt.
Etude (fransk) - Øvelsesstykke til udvikling af teknik og fingerfærdighed.F
Facile, Facilement (fransk) - Let; uden vanskelighed.
Feroce - Stormende; vildt lidenskabeligt.
Festivo, Festoso - Pompøst; festligt.
Finale - Slutningssats.
Fine - Ende.
Flageolet - Et let tryk på en streng på et strygeinstrument skaber en høj, fløjteagtig tone.
Forte (f.) - Stærkt; kraftigt.
Fortissimo (ff.) - Meget kraftigt.
Forte fortissimo (f. ff.) - Så kraftigt som muligt.
Fortepiano (fp.) - Kraftigt og straks derpå svagt.
Forza (con f.) - Kraft; kraftigt.
Fresco - Friskt; muntert.
Funèbre, Marche f. (fransk) - Sørgeligt; sørgemarch.
Fuoco - Fyrigt.
Fugato - Fuga-agtigt.
Furioso - Rasende; vildt.
G
Giocoso - Spøgende; muntert.
Giusto - Tempo g. passende; tempoet afmålt efter stykkets karakter.
Glissando - Let glidende. Udtrykket bruges om at glide fra tone til tone. Det er ret nemt på en trombone, men er svært på mange andre instrumenter.
Grandezza - Værdighed.
Grave - Tungt, alvorligt; langsomt tempo.
Grazioso - Yndefuldt.


I
Imitando - Efterlignende.
Impetuoso - Løssluppent; fremstormende.
Impromptu - Improviseret musikstykke (eller skrevet i improviseret stil), der ikke bindes af reglerne for opbygning af en sats.
Innocente - Uskyldigt; naturligt.
Inquieto - Uroligt.
Intermezzo - Mellemspil.
Introduzione, Introitus - Indledning.


K
Kvartet - Komposition for fire, selvstændige stemmer eller instrumenter.
Kvartol - Fire lige lange noder, der skal spilles i tre noders tid.
Kvintet - Komposition for fem, selvstændige stemmer eller instrumenter.
Kvintol - Fem lige lange noder, der skal spilles i fire noders tid.


L
Lacrimoso - Klagende.
Lamentoso - Vemodigt; sorgfuldt.
Languendo - Smægtende.
Largo - Meget langsomt og bredt. (alvorsfuldt)
Larghetto - Lidt hurtigere end Largo.
Legato - Sammenbundet. Der spilles uden ophold mellem de enkelte toner.
Leggiero, leggieremente - Utvungent; let; sorgløst.
Lento - Langsomt.
Libitum (ad lib.) - Efter behag.
Loco - På stedet; ophævelse af et All'ottava.
Lugubre (fransk) - Sørgelige; uhyggeligt; klagende.
Lusingando - Indsmigrende.


M
M. M.; Maelzels Metronom - Stående over et musikstykke og efterfulgt af en node, et lighedstegn og et tal betegner disse bogstaver et nøjagtigt udmålt tempo. Den angivne nodeværdi svarer til varigheden af én svingning af pendulet i Maelzels metronom, (taktmåler), når det er indstillet på det anførte tal (antal slag pr. minut).
Maestoso - Majestætisk.
Maggiore - Dur-tonart.
Main (fransk) - Hånd. Højre, (venstre), Hånd.
Marcato - Støt; markeret.
Martellando - Hamrende.
Martellato - Hamret; kraftigt anslag.
Marziale - Krigerisk.
Meno - Mindre - om tempo.
Mezzo - Halv.
Mezzoforte - Halvkraftigt.
Mezzopiano - Halvsvagt.
Minore - Moltoneart.
Misterioso - Mystisk; hemmelighedsfuldt.
Moderato - Behersket tempo, liggende mellem Allegro og Allegretto.
Molto - Meget.
Morando - Tøvende.
Morendo - Hendøende.
Mosso - Bevæget; livligt.
Motetter - Flerstemmig kirkesang, uden instrumental ledsagelse (a cappella).
Moto - Bevægelse.


N
Non - Ikke.
Non troppo - Ikke for meget.
Nono - Niende. Se none.O
Octavo - Ottende. Se oktav.
Ostinato - Vedholdende.
Opus (Op.) - Efterfulgt af et tal betegnes hermed vedkommende værks nummer i komponistens produktion.
Ossia - Eller; f. Eks. når komponisten har vedføjet en lettere udførelse af en passage el. l.
Ouverture (fransk) - Indledningsmusik; Forspil.P
Parlando - Talende. Talenær sang.
Passione - Lidenskab.
Pastorale Musikstykke med landlig-idyllisk grundtone.
Pathétique (fransk) Ophøjet; betagende.
Perdendosi - Hendøende.
Pesante - Med vægt.
Piacevole - Fornøjeligt; sorgløst.
Piano (p.) - Svagt.
Piano Pianissimo (ppp.) - Så svagt som muligt.
Pianissimo (pp.) - Meget svagt-
Pittoresque: Billedligt
Più - Mere
Pizzicato - Knipsende på strengene. Bruges om strygeinstrumenter, hvor strengene normalt ikke knipses.
Placido - Rolig.
Poco; poco a poco - Lidt; lidt efter lidt.
Poco - Lidt.
Poi - Derefter.
Pomposo - Pompøst; pragtfuldt.
Portamento - Med foredrag.
Portato - Båret. Der spilles hverken legato (sammenhængende toner) eller staccato (med tydelige mellemrum).
Postludium - Efterspil.
prestissimo - Meget hastigt
presto Hastigt
Prima vista - Fra bladet.
Prima volta - Første gang.
Primo - Første.
Præludium - Forspil.
Q
Quasi - Ligesom; efterlignende.
Quatre mains (q. m.) (fransk) - Firhændig.
Quatro - Fjerde.
Quieto - Roligt.R
Rallentando (rall.) - Med aftagende hurtighed.
Religioso - Andægtigt eller højtideligt.
Rinforzando - Pludeligt kraftigere.
Ritardando - Med aftagende tempo.
Ritenuto - I tilbageholdt tempo.
Rapido - Raskt; kvikt.
Refrain - Omkvæd.
Rhapsodi - Fantasi over folkemelodier.
Rigoroso - Taktfast.
Rinforzando (rf.) - Pludseligt stigende i styrke.
Risoluto - Beslutsomt.
Ritardando, Ritenuto (rit.) = Rallentando.
Rondo - Livligt musikstykke, hvor der stadig vendes tilbage til et hovedtema.
Rubato - Frit tempo; frit foredrag.S
Sats - Afdeling at større musikværk, sonate, Symfoni etc.
Scherzo - Sats af livlig, spøgende karakter.
Scherzando - Spøgende.
Secco - Tørt.
Secondo - Anden.
Segno Tegn. - Jfr. al segno.
Sesto - Sjette.
Semplice - Ligefrem fordringsløs.
Sempre - Stedse; hele tiden.
Sentimento - Følelse.
Senza - Uden.
Serenade - Aftenmusik.
Serioso - Alvorligt; højtideligt.
Sereno - Muntert.
Serio - Alvorsfuldt.
Settimo - Syvende.
Sforzato - Stærkt betonet.
Sforzato (sf.) - Stærk fremhævelse af den særlig betegnede node.
Simile - Vedblivende på samme måde (for at undgå vedholdende brug af accentueringstegn o.l.
Slentando - Langsommere.
Smorzando - Hendøende.
Solo - Alene.
Solenne - Alvorligt.
Sonate - Musikstykke i flere afdelinger, opbygget og tematisk behandlet efter faste regler.
Sonatine - Lille Sonate.
Sonore - Klangfuldt.
Sopra; come sopra - Som ovenfor.
Sospiro - En halv takts pause.
Sostenuto - Udholdt
Sotto voce - Dæmpet; med halv stemme.
Sostenuto - Udholdt; noget lignende Andante.
Spirituoso; con spirito - åndfuldt; vittigt; kvikt.
Staccato (stacc.) - Kort; adskilt; afsnubbet.
Stretto - Ilende.
Stringendo - Ilende.
Subito - Pludselig overraskende.
Symfoni - Orkesterværk i sonatestil.T
Tenuto - Udholdt
Tranquillo - Roligt
Tanto - Meget.
Tone nummerering:
- 1 Primo (Grundtone) - 2 Secondo - 3 Terzo - 4 Quattro - 5 Quinto - 6 Sesto - 7 Settimo - 8 Ottavo - 9 Nono - 11 Undicesimo
Tarantel - Italiensk dans; musikstykke, efterlignende en sådan i rytme og tempo.
Tenuto - Udholdt.
Terzo - Tredje.
Terzet - Komposition for tre selvstændige sangstemmer.
Tranquillo - Roligt.
Tremolo; tremolando - Bævende; vibrerende.
Trio - Komposition for tre selvstændige instrumenter. Betegner også den cantabile midtersats i en scherzo, march e.l.
Triol - Tre lige lange noder, der skal spilles i to noders tid.
Troppo - For meget.
Tutti - Alle; forekommer ofte i klaverudtog af symfonier for at betegne, at her spilles af det fulde orkester.U
Undicesimo - Ellevte.
Unisono (Unison) - I enklang, det vil sige med samme melodi i alle stemmerne.
Uno - En.V
Veloce - Hurtige; behændigt.
Vibrato - Bævende.
Vigoroso - Kraftigt; beslutsomt.
Vivace - Livligt.
Vivo - Friskt.
Volti - Vend (nodebladet).
Volti subito - Vend hurtig.Z
Zoppo - Haltende.

Nodearkiv

Over 1300 stk. musik

Foto nostalgi

Fra start til i dag

Historie

Orkesterets historie

Bestyrelsen

Det er os

Vojens Høtte

Vojens by-fest

Koncerter

Forår + Efterår
Vojens Lufthavn 1992
Vojens Brass Band 1993
Promenade koncert i Vojens 1994