Medlemmer

Æresmedlemmer

Orkesterets 3 æresmedlemmer

Kaj Ravn

Eddie Larsen

Finn Kruhl

Solo Cornet -
Hanne Steen Hansen

Rep. Cornet -
Ellen Schenning

2. Cornet -
Lone Hansen

3. Cornet -
Charlotte Rickens

Flygelhorn-

Ulla Johannsen

2. Eb Horn -
Tue Rickens

2. Baritone -
Mogens Hansen

Euphonium -
Finn Kruhl

Janitjar
Leif Schmidt

Solo Cornet -
Alice Luff

Rep. Cornet -
Kaj Simonsen

2. Cornet -
Annette Mogensen

3. Cornet -
Ida Thorndal

Solo Eb Horn -
Miranda Bilderbeek

1. Baritone -
Hanne Olsen

1. Trombone -
Knud Mogensen

Euphonium
Tina Foxil

Janitjar
Eddie Larsen

Solo Cornet -
Søren Vistisen

Rep. Cornet -
Villas Bock

2. Cornet -
Fie Rickens

3. Cornet -
Helle Sejersen

1. Eb Horn -
Janice Frandsen

1. Baritone -
Nanna

2. Trombone -
Hans V.Hansen

Eb Bass -
Gunnar Iversen

Medlemmer

Eb Cornet -
Henning Ormstrup

Solo Cornet -
Lasse Sørensen

2. Cornet -
Gunnar Carstens

3. Cornet -
Camilla Thorenfeldt

Flygelhorn-
Lisbeth Nielsen

2. Eb Horn -
Lisbeth Andersen

1. Baritone -
Søren Thomsen

3. Trombone -
Søren Fabrin

Bb Bass -
Peter Nielsen

Dirigent-
Mikkel Georgsen